Father Founded

Clark Airbase, Angels cityFilipino amerasians (Tagalo)


Filipino Amerasians Ang mga Filipino Amerasians ay isa sa mga nakakaligtaang kalipunan ng mga tao sa Pilipinas.hindi kagaya ng mga kauri nila sa bansang Vietnam at ilan bahagi ng Thailand,Japan at Korea na kung saan medyo napapahalagahan ng kanilang Pamahalaan. Samantalang sa katotohanan ay humigit kumulang na 50,000 ang bilang ng mga Amerasians sa Pilipinas. Ang kauna-unahang Amerasians sa Pilipinas ay malamang nag-umpisa pagkatapos ng liberasyon noong 1898, ng America sa Espanya.At ang kalipunang ito ay lumawak. Lalo na noong sumiklab ang kaguluhan sa Vietnam,kung saan ang Pilipinas ang may pinakamaraming ipinadalang boluntaryong mamamayang nais maglingkod sa bansang Vietnam. Karamihan sa mga Amerasians ay naninirahan sa loob at malapit sa mga base-militar ng America kagaya ng Olongapo at Angeles City kung saan nandoon ang Subic Naval Base at Clark Air Base. Sa kapital ng Pilipinas,ang Maynila ay kasusumpungan din ng marami pang bilang ng mga Amerasians. Karamihan sa mga Ina ng mga Amerasians na ito, ay nagtatrabaho sa mga amerikano, mapaloob o labas ng base. Karamihang trabaho ng mga mababa ang pinag-aralan o ang mga hindi nakatapos ng kolehiyo ay nasa posisyong sekretarya, trabahong klerikal, kasambahay., gwardya at iba pa. samantalang sa labas naman ng base ay ang hanay ng mga negosyong restawran at bar at iba pang mga negosyong kauri nito. Ang mga ito ay nasa palibot lamang ng base para magbigay ng mga pangangailangan ng mga sundalong naninilbihan dito. Kaya nakilala ang katagang ''The Jungle'' dahil sa mga Americano-Negrong madalas makikita sa mga lugar malapit sa Olongapo. Halos ilang salinlahi din ng mga Filipinong kababaihan ang nanilbihan sa mga Base Militar ng Amerika at sa maraming pribadong kompanya na kaugnay nito.Ang karamihan sa kanila ay kapos sa kanilang pangangailangang pansarili at maging sa panustos sa kanilang mga sariling pamilya.Lalo na sa mga mababa at maging ang mga walangpinag aralan,marami sa kanila ang halos hindi mabigyan ng disenteng buhay ang sarili.May mga pinalad ding makapag-asawa at makasal sa mga dayuhan at iyon ang naging dahilan para makasama ng kanilang asawa sa ibang bansa. 1992, nang humupa ang mga kaguluhan at sigalot. Naging dahilan para isara ang Base Militar dito sa Pilipinas at tuluyan na itong ipagkaloob sa pangangalaga ng mamamayan at doon na rin nagtapos ang mahabang pagsasama ng America at Pilipinas kung saan ang mga pangunahing naapektuhan ay ang mga kababaihang dito umaasa ngikabubuhay.Isang masamang panaginip para sa kanila ang pangyayaring ito dahil ang karamihan sa kanila wala nang ibang mapagkakakitaan.Sa kabila ng lahat,pinilit nilang harapin ang katotohanan at nagsikap na makapamuhay uli sa abot ng kanilang makakaya sa kabila ng katotohanang isa sa napakahirap sa Pilipinas ay ang mahanap ng isang magandang pagkakakitaan. Para sa isang Amerasian,ang pangyayaring ito ay isang napakahirap na panahon para sa kanila.Sa kawalan ng mapagkakakitaan ng kanilang Ina, ito ang naglagay sa kanila sa alanganing kalagayan ng buhay.Ang iba sa kanila ay iniwan sa ilang mga kamag anak para paalagaan,ang iba ay tuluyan nang inabandona,kung saan ang ilan ay makikitang palaboy sa kalsada,ang iba ay ipinaampon at ang iba ay tuluyan nang ikinahiya ng kanilang ina dahil sa kanilang kinasadlakan o dala ng hindi pagiging handa na magkaroon ng pamilya. Mula sa pamumuhay sa kahirapan, ramdam din ng mga Amerasians ang pagtatakwil ng karamihan dahil sa nakikita nilang kaibahan. Mula sa kulay ng balat at kulay ng buhok, malaking kaibahan din ang naging pakikisama sa kanila ng panahon at pagkakataon. Dama nila ang kakulangan o ang kawalan ng pagmamahal mula sa sariling pamilya at sa mga taong nakakasalamuha nila kung saan nakakaramdam sila ng panliliit sa sarili. Ang kanilang mga Ama sa sarili nitong bansa, ay tila baga walang pakiramdam sa kanilang naging kalagayan mula ng sila ay iniwan.May ilang samahan kagaya ng ''Pearl Buck Foundation'' na umalalay sa mga Amerasians para sila ay mabigyan ng edukasyon at tirahan,maging ang magkaroon sila ng mga magulang kahit pansamantala lamang o kaya ang tuluyan nang maampon, ngunit nananatili ang kalagayang kailangan pa rin nilang lumaban at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ang Pilipinas ay tila baga walang alalahanin sa kanilang kalagayan at nararanasan sa panahon ngayon. Sila ay mistulang anino na lamang ng nakaraang pangyayari, at walang may nais na pumansin o magbigay pansin. Ngayon, ang karamihan sa mga Amerasians ay nagsisikap para maiahon ang kanilang sarili sa kahirapan at magkaroonng magandang buhay at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang sariling sambahayan.Ang ibang mga pinalad na masumpungan ang kanilang mga Ama, ngayon ay nasa Amerika na at kasamang namumuhay ng kanilang kamag anak sa Ama o kung hindi man ay pinadadalhan ng suporta para sa pang araw araw na buhay o kaya ay sa pag-aaral. Ang iba naman ay nakipagsapalaran na lamang na mangibang bansa kahit maliit ang pasahod ay nagtitiyaga para mabuhay lang ng marangal. Samantalang ang iba ay nanatili na lamang sa kalagayang aba at inaapi ng kapwa at ng kahirapan ng buhay. Ang mga Amerasians ay walang kaibahan sa lahat ng tao sa mundo. Sila man ay may karapatan na mabuhay ,pakisamahan ng mabuti at lalo't higit sa lahat tanggapin bilang tao.Sa bansang Pilipinas kung saan sila ipinanganak at naninirahan, ang tanging hangarin nila ay ang tanggapin at ibilang sila sa lahat ng karapatang mayroon ang bawat Pilipino.Sila man ay Pilipino, bagaman anak sila ng dayuhan, mananatili ang dugong Pinoy sa kanilang katawan. Kung sila man ay naghahangad na masumpungan ang kanilang mga amang dayuhan iyon ay para sa kabuuan ng kanilang pagkatao,isang pangarap na nais nilang matupad sa kanilang buhay.Ang kilalanin at makasama ang nawawala nilang Amerikanong ama at kapamilya, kung saan ito lamang ang kanilang maipagmamalaki..


Father Founded, Filipinas


Ang Filipino-Amerasians sa Pilipinas at sa bansang Vietnam ay walang ipinagkaiba.Parehong ipinanganak sa iisang panahon kung saan naninilbihan sa iisang bansa ang kanilang mga ama.Iisa din ang kanilang pangangailangan,ang mahanap ang kanilang nawawalang ama.Ang Father Founded ay nais na makatulong sa mga Filipino-Amerasians sa paghahanap sa kanilang ama,kung saan ito ay may sariling pamamaraan at koneksyon.Nilikha ang bagong pahina ng Father Founded para makapagsumite ang mga Filipinong Amerasians ng kanilang mga impormasyon tungkol sa kanilang sarili,at maging ang tungkol sa kanilang ina at ama,kung saan ang lahat ng mga impormasyong ito at magiging hayag at mababasa ng lahat ng mga magbubukas ng pahina ng Father Founded Philippines. Hangad namin na sa darating na panahon ang pagtulong na ito sa mga Amerasians sa Pilipinas ay magbunga ng maraming kontak at koneksyon,at maging ang pagkakaroon ng permanenteng tanggapan sa Pilipinas ng organisasyong ito ay isa sa mga hangarin sa pagpasok namin sa panibagong parte ng mundo.Kaalinsabay nito ang pagnanais naming makatulong at mapanatili ang respeto at kababaan ng loob sa pakikitungo sa kapwa tao.Ang Father Founded ay hindi naghahangad ng anumang kaugnayan sa politika at maging sa relihiyon.Hindi rin namimili ng kulay ng balat o uri ng pagkatao at kalagayan sa buhay.Ang tanging hangad ng organisasyong ito ay ang masumpungan ang nawawalang ama ng bawat Amerasians,ang makapamuhay silang masaya na magkasama. Sa mga nais na tumulong sa Father Founded maaari kayong makipag ugnayan sa amin.Hangad din namin na ang makatotohanang impormasyon lamang po ang isusumite ninyo sa amin.Ang mga sulat at komento na makakasira o makakapanakit ng kalooban ng kapwa ay hindi po namin tatanggapin. Ang Father Founded ay laging nakapanig sa Amerasians,Filipino at AmerikanoFreeSiteDesigner.com