Father Founded

Amerasian USA Submit your case

Only for Amerasians living in USA.Remark you need to answer all the questions,if no answer then write NA.About Donations you need to answer for submiting your case

Chỉ dành cho anh chị em lai sống ở Hoa Kỳ .

Lưu ý : 

Bạn cần phải trả lời tất cả các câu hỏi theo yêu cầu trong form ( mẩu đơn ) trực tuyến , nếu không có câu trả lời một vài câu hỏi nào đó thì sau đó các bạn đánh 2 ký tự liền nhau là NA .

Về khoản tài trợ đóng góp thì các bạn cần phải trả lời đễ đăng ký cho trường hợp của bạn
FreeSiteDesigner.com