Father Founded
Unit insignia/ Đơn vị huy hiệu

Many amerasians and their mothers,had the same problem, when they file their case, for locate and father,they don't know the name of the unit. And that makes it very hard for Father Founded,to locate any father. So we decide, to make an page,where the main unit insignia,for the unit based in vietnam,can be viewed. We hope it would be helpfull in finding the right unit. When an unit had been founded,then copy it,and send it to Father Founded. We don't have all the units yeat,but we hope to have little by little. 

Con Lai's Nhiều bà mẹ của chúng, có cùng một vấn đề, khi hồ sơ vụ án của họ, để xác định vị trí và cha, họ không biết tên của bài học. Và đó làm cho nó rất khó khăn cho Cha được thành lập, để xác định vị trí bất kỳ người cha. Vì vậy, chúng tôi quyết định, để làm cho một trang, nơi có phù hiệu đơn vị chính, cho các đơn vị trên thực Việt Nam, có thể được xem. Chúng tôi hy vọng nó sẽ hữu ích trong việc tìm kiếm các đơn vị phải. Khi một đơn vị đã được thành lập, sau đó sao chép nó, và gửi cho Cha được thành lập. Chúng tôi không có tất cả các yeat đơn vị, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có chút một.


 


FreeSiteDesigner.com