Father Founded

Philipino amry in Vietnam,during the warPinoy war kids(Tagalo)


Sa panahon ng kaguluhan sa Vietnam, ang Amerika ay nagpadala ng tulong sa pamamagitan ng mga sibilyan para ipagtanggol ang Katimugang Vietnam at matulungang maisaayos ang bansa. Kinailangan ng Amerika ang pakikipagtulungan mula sa mga kaalyadong bansa tulad ng Thailand, Timog Korea, bansang Hapon at Pilipinas. Halos dito nagmula ang mga sundalo at sibilyang tumulong. Ipinadala ng Pilipinas ang grupong ''Philippine Civic Action Group''. Ito ay pinagsamang mga sundalo at sibilyan na magpoprotekta at magsasaayos ng lokal na komunidad ng Vietnam. Bagama't ang karamihan ay nakabase sa Tay Ninh, ngunit halos lahat ng syudad ay nakinabang din sa tulong ng Pilipinas. Walang eksaktong bilang ng mga Pilipinoang tumulong sa Vietnam. Ang iba naman dito ay nagsilbi sa militar ng Amerika o sa mga kompanya ng sibilyan. Ang karamihan sa kanila ay nakabase sa Saigon, at sa iba pang malalaking syudad. Dahil sa kalayaan nilang makalabas, at sa dahil mayroon din silang tinatanggap na sahod, malaya din nilang nakakasalamuha ang mga babaeng Vietnamese na nagtatrabaho sa mga kaalyado nito,nagtatrabaho sa bar, mga restawran at sa mga kauri nitong negosyo. Dahil sa kalayaan ng bawat Pilipino, at sa kasaganaan sa tulong na tinatanggap,nagagawa nila ang halos lahat ng bagay na maaari nilang mapaglibangan, dala na rin marahil ng kalungkutan at ng pagiging malayo sa sariling pamilya, naghanap at nakasumpong naman sila ng mga babaeng Vietnamese na makakasama nila sa buhay habang sila ay nasa bansang Vietnam. Ang mga ganitong sitwasyon noon ay naging normal na kalagayan ng mga Pilipino na naninilbihan doon. Ang iba ay nauwi sa pagpapakasal, at ang iba naman ay namuhay bilang isang tunay na pamilya. Taong 1975 nang bumagsak ang buong Katimogang Vietnam. Kinailangan na lahat ng mga Amerikano at Pilipino ay umalis na sa bansang iyon. May ilan na naiwan, ngunit sa kalaunan ay nawalan din ng saysay ang kanilang ipinaglalaban. Ang mga naiwan sa pakikipagtulungan ng mga Pilipino sa Vietnam ay ang kani-kanilang mga naging asawa, at ang mga naging bunga ng pagsasama. Ang mga kababaihan, ang halos may pinakamalaking paghihirap dahil nagkaroon na ng diskriminasyon sa lahat ng mga dating nanilbihan sa mga itinuturing na kaaway ng gobyerno. Karamihan sa kanila ay naubos ang lahat ng pag aari, ang iba ay ikinulong at ang iba ay ipinadala sa kampo, at ang iba naman ay pwersahang hiniwalay sa kanila ang kanilang mga anak. Ang mga batang Pilipino ang buhay na patunay na minsang nanilbihan ang mga Pilipino sa bansang Vietnam. Halos walang kaibahan sa anyo ang mga Pilipino sa mga mamamayan ng bansang Vietnam. Marahil ay dala ng pagiging Asyano. Ang nag iisang kaibahan ng mga ito ay ang mga nararanasan nilang kaapihan at panlalait mula sa mga kalahi din nila. Walang nakakaalam ng eksaktong bilang ng mga ipinanganak doon, ngunit sa palibot ng base dati, ay maraming namumuhay na para bagang multo ng nakaraan, nawawala sa kasaysayan. Ang karamihan nagkaroon ng mga anak sa dayuhan ay naging parte na ng pang-araw-araw na buhay ng Vietnam. Ang ilan ay hindi na naghangad na mahanap ang kanilang mga ama dahil na rin sa kahirapan ng buhay. Ang karamihan naman sa mga ama, ay matatanda na, retirado na sa kanilang mga trabaho. Ang karamihan sa mga Amerikanong sundalo at ang mga nanilbihan sa mga kompanya ng sibilyan, ay nanirahan na sa California at sa Hawaii, kung saan magkapareho lamang ang klima. Ngayon ang mga batang ito ay nananatili sa Vietnam, walang pagkakataong maiwanan ang lupang kinagisnan. Wala ding pagkakataon na makita at makasama ang kanilang mga ama. Iilan ang sumubok,ngunit kakaunti ang pinalad. May ilan namang masasayang kwento ng pagkikita, ngunit hindi lahat nauwi sa kaligayahan, may mga pangyayaring nalaman na lamang na namayapa na ang kanilang mga ama. Umaasa kami sa mga Pilipino, sa mga mamamahayag, sa gobyerno, at sa mismong mga ''ama'', na pag ukulan ng pansin ang mga Pilipino sa Vietnam na mabigyan ng pagkakataon at pag asa ang bawat isa na masumpungan ang kanilang mga ama.FreeSiteDesigner.com